Table of Contents

คดียาเสพติด โดนจับต้องทำอย่างไร ทนายช่วยอะไรได้บ้าง

ยาเสพติดถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยกฎหมาย คดียาเสพติด เพราะสามารถบ่อนทำลายร่างกายและจิตใจของบุคคล และหากแพร่กระจายออกไป อาจรบกวนระเบียบสังคมอย่างมาก

พนักงานสอบสวนก็ปราบปรามเช่นกัน ดังนั้น หากคุณถูกกล่าวหา คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับกุม

นอกจากนี้ เพื่อชี้แจงภูมิหลังและเส้นทางการได้มาซึ่งยาผิดกฎหมาย คาดว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น การกักขังและสอบปากคำในขณะที่ห้ามเข้าเยี่ยม

ในบทความนี้ ผมจะอธิบายสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากทนายความเมื่อคุณถามทนายความ และวิธีหาทนายความที่เชี่ยวชาญในการแก้ไขคดียาเสพติด

เพื่อมุ่งเป้าไปที่การปล่อยตัวก่อนกำหนดและลดการจัดการในคดียาเสพติด การสนับสนุนจากทนายความที่เชี่ยวชาญในการแก้ไขคดียาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ

หากคุณถูกจับกุม คุณอาจถูกคุมขังนานถึง 3 วันก่อนถูกดำเนินคดี และคุณอาจถูกแยกตัวออกจากชีวิตสังคมของคุณ

หากครอบครัวของคุณถูกจับในข้อหาเสพยา โปรดปรึกษาทนายความทันที

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นเช่นนั้น ให้ถามทนายความที่มีประสบการณ์มากมายในการป้องกันอาชญากรรม

หากคุณถามทนายความที่ไม่มีประสบการณ์ คุณอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ

กฎหมายหลัก 4 ประการว่าด้วย คดียาเสพติด

ในกรณียาเสพติด กฎหมายควบคุมยาแต่ละชนิดมีผลใช้บังคับ

มีกฎหมายหลัก 4 ข้อ:

1.พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.. ๒๕๓๔

2.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.. ๒๕๕๐

3.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.. ๒๕๒๒

4.พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติควบคุมโดยกฎหมายแต่ละฉบับ

กฎหมายที่ควบคุมยาผิดกฎหมายมีความแตกต่างกันในการกระทำที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ

ตรวจสอบการกระทำที่ควบคุมโดยกฎหมายแต่ละฉบับ

การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยากระตุ้น

กฎหมายควบคุมยากระตุ้นห้ามนำเข้า / ส่งออก, การผลิต, โอน, โอน, ครอบครอง, ใช้, ฯลฯ

การครอบครองเป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจับ

การครอบครองถูกค้นพบผ่านฉากปัญหา คำถามเกี่ยวกับงานบนท้องถนน และการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ

หากมีการค้นพบและจับกุมการครอบครองการใช้มักจะถูกค้นพบผ่านการประเมินที่ตามมา และการจับกุมอีกครั้งมักจะยืดเวลาการกักขัง

การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมกัญชา

กฎหมายควบคุมกัญชาห้ามนำเข้า / ส่งออก การเพาะปลูก การโอนย้าย การโอน และการครอบครอง

ควรสังเกตว่าไม่มีการกล่าวถึงการใช้ซึ่งกฎหมายอื่นห้ามไว้

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน จะถูกสอบสวน และอาจค้นพบการครอบครองโดยการค้นหาสิ่งของและบ้าน

การกระทำที่ละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดและจิตประสาท ข้อบังคับจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับยาเสพติดและยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เฮโรอีนและเฮโรอีน

เฮโรอีนและยาเสพติดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เฮโรอีนห้ามนำเข้า / ส่งออก, ผลิต, โอน, โอน, ครอบครอง, ใช้, ฯลฯ

ในทางกลับกัน ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการนำเข้า/ส่งออก การผลิต การโอน การครอบครองเพื่อการโอน ฯลฯ และการใช้จะไม่ได้รับโทษ

แน่นอนว่าสำหรับยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั้น มีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษรุนแรง เพราะการสอบสวนจะเปิดเผยถึงการโอนหรือการครอบครองวัตถุประสงค์ในการโอน

ราคาตลาดของการลงโทษและการพิจารณา คดียาเสพติด

เช่นเดียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและการกระทำที่มีการควบคุมต่างกัน บทลงโทษที่กฎหมายกำหนดก็เช่นกัน

มาดูบทลงโทษที่กฎหมายกำหนดไว้และบทลงโทษในคดีนี้กัน

กิจกรรมจำเลยเมื่อขอให้ทนายแก้ไขคดียาเสพติด

หากคุณถูกสงสัยว่าเป็นคดียาเสพติดและขอให้ทนายความแก้ไข คุณสามารถคาดหวังกิจกรรมการป้องกันตัวดังต่อไปนี้

1.สัมภาษณ์ด่วน

หากคุณถูกตำรวจจับกุม คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมพวกเขาเป็นเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากการจับกุม แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเช่นผู้ค้ายาและผู้ขายติดต่อกันและให้คำแนะนำหรือคำแนะนำ มีหลายกรณีที่แนบไม่ติดต่อซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าชม

ทนายความมีอิสระที่จะพบกับผู้ถูกจับกุมได้ตลอดเวลาหรือหลายครั้ง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมหรือถูกห้ามไม่ให้ไปเยี่ยม

หาทนายความโดยเร็วที่สุด เนื่องจากคุณจะได้รับคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีจัดการกับการสอบสวนและวิธีการใช้สิทธิ์ในการนิ่งเฉย

2.กิจกรรมการป้องกันมุ่งเป้าไปที่การปล่อยตัวก่อนกำหนด

คดียาเสพติด ประวัติและภูมิหลังของคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ดังนั้นระยะเวลาของการควบคุมตัวจึงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ

ระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตัวตั้งแต่จับกุมจนถึงดำเนินคดีคือวัน และหากถูกจับอีกครั้งจากการครอบครองเพื่อใช้ในครอบครอง จะถูกกักตัวอีก 23 วัน ดังนั้นคุณจะถูกแยกออกจากสังคมไปอีกนาน ก็เป็นไปได้เช่นกัน

หากคุณขอทนายความ พวกเขาจะดำเนินกิจกรรมการป้องกันตัว เช่น หลีกเลี่ยงการส่งอัยการ หลีกเลี่ยงการกักขังโดยทำงานร่วมกับอัยการและผู้พิพากษา และยกเลิกการกักขังโดยการอุทธรณ์กึ่ง

สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด

3.กิจกรรมการป้องกันที่มุ่งลดการลดโทษ

อาจมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคดียาเสพติด

ในทางกลับกัน หากมีพฤติการณ์เช่น ความผิดครั้งแรก ความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งและการให้คำมั่นว่าจะหยุดใช้ยา หรือ การวางแผนดำเนินการรักษาเพื่อหยุดยาภายใต้การดูแลของครอบครัว อาจมีโทษรอลงอาญาได้ จะทำ

ทนายความที่อ้างสิทธิ์เหล่านี้ด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจะเพิ่มโอกาสที่บทลงโทษทางอาญาจะได้รับการบรรเทาลง

ค่าทนายในการขอแก้ไข คดียาเสพติด

หากคุณขอให้ทนายความแก้ไขคดียาเสพติด คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมความสำเร็จ

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นคือค่าใช้จ่ายที่ทนายความจ่ายเมื่อได้รับคำขอ

คุณต้องจ่ายโดยไม่คำนึงถึงผลของการแก้ต่างของคุณและคุณจะไม่ได้รับเงินคืนหากคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ในทางกลับกัน รางวัลสำหรับความสำเร็จคือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายหากกิจกรรมการป้องกันบรรลุผลสำเร็จ

จำนวนเงินและสิ่งที่จะสำเร็จจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรณีและสถานการณ์ที่ผู้กระทำความผิดตั้งอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยืนยันล่วงหน้า

ค่าทนาย คดียาเสพติด

ค่าทนายความคดียาเสพติดมีแนวโน้มสูงกว่าคดีอาญาทั่วไป

เนื่องจากมีหลายคดีถูกจับและถูกควบคุมตัว ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าสัมภาษณ์และค่าขนส่งทนายความ และการกักขังนานขึ้นเนื่องจากการจับกุมซ้ำจะเพิ่มเวลาและความพยายามในการตอบโต้

นอกจากนี้ ในกรณีที่สงสัยว่ามีไว้ในครอบครองและใช้งาน มันง่ายที่จะพิสูจน์ความสงสัยอย่างเป็นกลาง และมีอุปสรรคสูงต่อการจัดการที่ดี เช่น การไม่ฟ้องและการพ้นผิด ดังนั้นค่าธรรมเนียมความสำเร็จก็สูงเช่นกัน

หากคุณต้องการลดภาระค่าธรรมเนียมทนายความให้มากที่สุด เราขอแนะนำให้คุณสอบถามสำนักงานที่ให้บริการต่างๆ เช่น ค่าปรึกษาเบื้องต้นฟรี และค่าที่ปรึกษาฟรี หากคุณขออย่างเป็นทางการ

สรุป

หากคุณพยายามใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย คุณอาจไม่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของคุณเท่านั้น แต่คุณยังอาจถูกลงโทษอย่างรุนแรงอีกด้วย

การกักขังเป็นเวลานานเนื่องจากการจับกุมหรือการกักขังจะทำให้การกลับคืนสู่สังคมทำได้ยาก ดังนั้น หากคุณถูกสงสัย ให้ปรึกษาทนายความทันทีและขอให้พวกเขาดำเนินการ

การสนับสนุนจากทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ไขคดียาเสพติด

หาทนายความที่มีประสบการณ์มากมายในการแก้ไขคดียาเสพติด

Readmore