Table of Contents

หมิ่นประมาท เราจะจัดการกับคดีแบบนี้อย่างไร อ่านจบแล้วฟ้องได้เลย

หมิ่นประมาทคืออะไร?

หมิ่นประมาท คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม อันประการจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ตาม

เกี่ยวกับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการหมิ่นประมาทและการดูหมิ่น

 • ดูหมิ่น คือ แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยาม เช่นด่าด้วยคำหยาบคาย หรือการถ่มน้ำลาย
 • หมิ่นประมาท คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม อันประการจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง

ตัวอย่างคำพูดหมิ่นประมาท

เอมีเรื่องกับลูกน้องของบริษัท

โดนยักยอกเงินบริษัทแล้วสร้างบ้านใหม่

“C เป็นประวัติอาชญากรรม

ฉันเห็นหนูวิ่งเล่นอยู่ในครัวของร้าน Shop D”

หากคุณแสดงข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีความเสี่ยงที่จะถูกหมิ่นประมาท

ตัวอย่างคำพูดไม่หมิ่นประมาท

อีมันขี้เหร่

เอฟเป็นคนโง่

ครอบครัวจีไม่สบาย

หากคุณให้การประเมินเช่น มีความเสี่ยงที่จะถูกดูหมิ่น

 

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางอาญา (จำคุก ค่าปรับ ฯลฯ) และความรับผิดทางแพ่ง (ความรับผิดต่อความเสียหาย) ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดภายใต้ความรับผิดชอบเหล่านี้ ในคดีอาญา การหมิ่นประมาทและการดูถูกเป็นอาชญากรรมที่แยกจากกัน แต่ในคดีแพ่ง การหมิ่นประมาทต้องรับผิดโดยมีหรือไม่มีการค้นหาข้อเท็จจริง

 • หมิ่นประมาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ระบุถึงการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328) ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือวัตถุอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 • ดูหมิ่นซึ่งหน้า (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393) การหมิ่นประมาทบุคคลธรรมเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ในทางกฎหมายได้นิยามคำว่าหมิ่นประมาทไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำผิดโดยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท ส่วนการหมิ่นซึ่งหน้านั้น อยู่ในหมวดลหุโทษของประมวลกฎหมายอาญา เป็นการดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า” (มาตรานี้ไม่ได้มีกล่าวถึงความเกี่ยวข้อต่อบุคคลที่สามไว้) มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับคุณจะถูกจับไหมถ้าคุณถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีทางอาญาการลงโทษทางอาญาสำหรับการหมิ่นประมาท

ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม อาจตั้งแต่รอลงอาญา จนถึงลงโทษติดคุกไม่รอลงอาญาตามดุลยพินิจของศาล

คดีที่ไม่ถือเป็นข้อหา หมิ่นประมาท

โดยหลักการแล้ว จะมีการตั้งข้อหาหมิ่นประมาท หากเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นของอย่างเปิดเผย” “การอธิบายข้อเท็จจริงและการทำร้ายศักดิ์ศรีของบุคคลปัญหาส่วนใหญ่ของข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อกำหนดในการค้นหาข้อเท็จจริงเนื่องจากจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถยอมรับข้อกล่าวหาการหมิ่นประมาทได้ด้วยการดูหมิ่นเช่นเขาเป็นคนโง่เท่านั้น

นอกจากนี้ ประเด็นหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาทก็คือการที่เหยื่อสามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ตัวอย่างเช่น หากข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยโดยไม่รู้ว่า “A” หมายถึงใคร เช่น “A มีประวัติอาชญากรรมจะไม่สามารถระบุตัวเหยื่อได้และจะไม่ตั้งข้อหาหมิ่นประมาท อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่อ่านเอกสารสามารถเข้าใจได้ง่ายว่า “A” หมายถึงใครเมื่อดูเอกสารโดยรวม มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งข้อหาหมิ่นประมาท

ข้อยกเว้นที่ทำให้คุณไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท

มาตรา 329 บัญญัติว่า

            “ผู้ใดแสดงความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

                () เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

                () ในฐานะเจ้าพนักงานปฎิบัติการตามหน้าที่

                () ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ

                () ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม

ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

อายุความสั้น ความผิดข้อหาหมิ่นประมาท เมื่อผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดละรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว แต่มิได้ร้องทุกข์และฟ้องคดีภายใน 3 เดือนคดีจะขาดอายุความทันที ต้องรีบฟ้อง ถ้าล่วงเลยไปในขณะนั้น ทนายก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้

ความรับผิดสำหรับราคา หมิ่นประมาท และ ค่าชดเชย

หากเป็นการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โทษสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบอยู่ที่ 200,000 บาท หากไม่ใช่โดยการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โทษสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบอยู่ที่ 20,000 บาท

การหมิ่นประมาทในทางแพ่ง 

  • มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
  • มาตรา 423  ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

จะเห็นได้ว่าการหมิ่นประมาทในทางแพ่งนั้นอยู่ในเรื่องของละเมิด หากเรื่องที่โดนหมิ่นประมาทนั้นทำให้เราเสียหาย ก็จะทำให้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ทำละเมิดต่อเราได้ การปฏิบัติตามความรับผิดทางอาญาของคุณด้วยการลงโทษไม่ได้เป็นการขจัดภาระหน้าที่ในการรับผิดทางแพ่ง แต่หากได้รับความรับผิดทางอาญา ก็มีแนวโน้มที่จะกำหนดความรับผิดทางแพ่งเช่นกัน

เรียกค่าเสียหาย (ชดใช้)

หากเหยื่อมีความทุกข์ทางจิตใจเนื่องจากการดูถูก จะมีการให้ค่าชดเชยเป็นค่าชดเชย บทลงโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายอาญานั้นเบามาก ดังนั้นค่าชดเชยจึงต่ำเช่นกัน แต่ในทางแพ่งสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่จำกัดแต่ก็ขึ้นอยู่มูลค่าที่คุณได้เสียหายไปจริงด้วย ไม่ใช่เรียกลอยๆ เท่าไรก็ได้หากพิสูจน์ไม่ได้ ศาลจะกำหนดให้พอประมาณ ดังนั้นศาลอาจให้จ่ายเพียง 2 ถึง 3 หมื่นบาทก็ได้

องค์ประกอบระหว่างการดูหมิ่นและการ หมิ่นประมาท

ความแตกต่างระหว่างการหมิ่นประมาทและการหมิ่นประมาทสามารถชี้แจงได้โดยการตรวจสอบข้อกำหนดขององค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขว่าเมื่อมีการจัดตั้งขึ้น

1.โจ่งแจ้ง

เปิดเผยต่อสาธารณะ หมายถึง เงื่อนไขที่สามารถรับรู้ได้โดยคนจำนวนมากที่ไม่ระบุรายละเอียดหรือจำนวนมาก พูดง่ายๆ ก็คืออย่างเปิดเผยเมื่อมันแพร่กระจายไปตามโซเชียว หากส่งข้อความที่หมิ่นประมาทบุคคลใดส่งถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยข้อความดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะห้ามมิให้เก็บเป็นความลับในเนื้อหาหรือเผยแพร่ในที่อื่นโดยเด็ดขาด ตามแบบอย่างของการพิจารณาคดีเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดเผยเมื่อข้อเท็จจริงถูกเปิดเผยในสภาพที่ข้อมูลอาจแพร่กระจาย การเขียนบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นที่เปิด เพราะสามารถดูได้โดยคนจำนวนไม่ระบุได้

2. ข้อเท็จจริงเปิดเผย 

การหาข้อเท็จจริง กล่าวเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะบ่อนทำลายชื่อเสียงทางสังคมของบุคคล เนื่องจากถูกตีความว่าไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการและวิธีการบ่งชี้ จึงรวมเอาข้อสังเกตต่อหน้าสาธารณชน การส่งจดหมาย และการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต คำถามคือข้อเท็จจริงที่เพียงพอจะทำลายชื่อเสียงทางสังคมของบุคคลหรือไม่ แต่ต้องเป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะทำลายเกียรติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในคดีในศาลที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งข้อหาหมิ่นประมาท โดยกล่าวว่าหนี้จำนวนมหาศาลไม่ได้ละเมิดสถานะทางสังคมในทันที ในทางกลับกัน มีการกล่าวกันว่าการเปิดเผยประวัติอาชญากรรมในอดีต เช่น ประวัติอาชญากรรมเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริง เนื่องจากทำให้การประเมินทางสังคมบกพร่อง

3. ความเสียหายต่อเกียรติยศของบุคคล

การเสียเกียรติของบุคคลหมายความว่า ได้สร้างเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงทางสังคม และมีการกล่าวกันว่าเป็นที่ยอมรับแม้ว่าชื่อเสียงทางสังคมจะไม่เสื่อมโทรมลงจริง ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณตีพิมพ์บทความหมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ์ คุณจะหมิ่นประมาท เนื่องจากมีการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ (ขาย) และบทความนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะทำให้เกิดความเสียหายจริง ๆ เกี่ยวกับมัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้แต่บนอินเทอร์เน็ต หากคุณส่งเนื้อหาที่ละเมิดเกียรติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกไป คุณกำลังหมิ่นประมาทบุคคลนั้น ณ จุดนั้น และถือเป็นความผิดทางอาญาในการหมิ่นประมาทไม่ว่าเนื้อหาของการส่งจะสร้างความเสียหายจริงหรือไม่ . จะไม่กระทบต่อการจัดตั้ง.

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตามมาตรา 239 ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ตัวอย่างคำพูดดูหมิ่น

 • A งี่เง่า
 • A น่าเกลียด
 • A ไร้ความสามารถและไร้ประโยชน์

ตัวอย่างคำพูดหมิ่นประมาท

 • A มีชู้กับเพื่อนร่วมงานหญิง
 • A ดูเหมือนจะถูกไล่ออกในไม่ช้าเพราะเขาทำผิดพลาดในที่ทำงาน
 • A เคยถูกจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมในอดีต
 • “อีเหี้ย” “อีสัตว์” “อีควาย”
 • “เฮงซวย”
 • “อีดอก”
 • “อีร้อยคxย” – “อีดอกทอง”
 • “ไอ้หน้าโง่”
 • “ไอ้ระยำ” “ไอ้เบื้อก” “ไอ้ตัวแสบ”
 • “อีตอแหล”
 • “มารศาสนา”

ประโยชน์ของการขอให้ทนายฟ้อง หมิ่นประมาท

 • จัดการขั้นตอนทางกฎหมายและการเจรจาทั้งหมดได้รับมอบหมายให้คุณ รวมถึงตามตัวจริงที่เป็นคนลงมือโพสต์รวมรวมหลักฐานจนมัดตัวได้แน่น ว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำจริง เมื่อถูกทำให้เสียชื่อเสียง 
 • สามารถลดภาระทางจิตได้ นอกจากจะสามารถมอบหมายขั้นตอนทั้งหมดได้แล้ว คุณยังสามารถทำจิตใจให้สงบได้ด้วยการระบุตัวผู้กระทำความผิด ลบข้อมูล และหาวิธีกู้คืนจากความเสียหายที่คุณประสบ เราจะแก้ภาระทางใจที่แก้เองไม่ได้ด้วยการมอบหมายให้ทนาย
 • สามารถแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ รอให้อาชญากรค้นพบโดยธรรมชาติหรือรอให้ตำรวจเคลื่อนที่ ฉันไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหน การมอบหมายให้ทนายความ สิ่งต่างๆ จะเริ่มดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณสามารถคาดหวังวิธีแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

หากคุณยื่นเรื่องร้องเรียนการ หมิ่นประมาท ปรึกษาทนายความ

การหมิ่นประมาทสามารถแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและการหมิ่นประมาททางแพ่ง (ละเมิด) ความรับผิดทางอาญาคือการกำหนดโทษทางอาญา เช่น จำคุก และค่าปรับสำหรับผู้หมิ่นประมาท หากต้องการฟ้องร้องหมิ่นประมาท คุณต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจและอัยการ

นอกจากนี้ วิธีการระงับความรับผิดในคดีแพ่ง คือ การขอชดใช้ค่าเสียหาย เช่น ค่าปลอบประโลม และหาทางฟื้นฟู รวมทั้งการลบบทความและการโพสต์คำขอโทษ ซึ่งต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น การเจรจาโดยตรงกับบุคคลที่กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดำเนินการดำเนินคดีในศาล พูดคุยกับทนายความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อดูว่าคุณควรดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ค่าทนายคดี หมิ่นประมาท

มื่อคุณฟ้องหมิ่นประมาท ก่อนอื่นคุณต้องชี้แจงสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ หากคุณต้องการถูกลงโทษด้วยการลงโทษทางอาญาต่อไป ผู้เสียหายต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตำรวจและดำเนินคดี หากคุณต้องการเรียกค่าเสียหายหรือคำขอโทษ คุณควรเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่งและพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องทางแพ่งหรือดำเนินคดีทางอาญาต่อศาลหรือไม่หากการเจรจาไม่สามารถแก้ไขได้

ทนายความมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การเจรจาระงับคดี การดำเนินคดี และการดำเนินคดี พูดคุยกับทนายความและพวกเขาจะแนะนำคุณว่าวิธีใดดีที่สุดสำหรับคุณ

สำนักงานกฎหมายแต่ละแห่งจะเป็นผู้ตัดสินค่าธรรมเนียมทนายความอย่างอิสระ ดังนั้นค่าใช้จ่ายเฉพาะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทนายความที่ขอ แต่ตามคำแนะนำคร่าวๆ หากคุณขอดำเนินคดีอาญา ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเป็นค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นคดีที่ต้องชำระในขณะที่ขอทนายความแต่ ราคาตลาด อยู่ที่ 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อผู้กระทำความผิด (หากมีผู้มีส่วนร่วมหลายคนแต่ละคน)

สำนักงานกฎหมายบางแห่งไม่ต้องการค่าธรรมเนียมเริ่มต้น

ค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อคดีได้รับการแก้ไขและเป็นแนวทาง16% ของค่าธรรมเนียมการปลอบใจที่ได้รับอนุมัติ นอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอนการระบุตัวผู้กระทำความผิด จำนวนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบรายละเอียดกับสำนักงานกฎหมาย

อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)

Readmore