คดีซื้อขายออนไลน์

Table of Contents

การช็อปปิ้งออนไลน์หมายถึงการดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งคำขอซื้อของผ่านแบบฟอร์มคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารส่วนตัวหรือบัตรเครดิต สำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ โดยวิธีการชำระเงินทั่วไปคือเงินสดในการจัดส่ง (การโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง การโอนเงินออนไลน์) และธุรกรรมที่ปลอดภัยคือเงินสดในการจัดส่ง เป็นต้น

ได้ของไม่ได้คุณภาพ จากการซื้อขายออนไลน์ทำอย่างไร

ถ้าของคุณภาพที่ไม่ดี ควรทำการเจรจากับผู้ขายให้ไวที่สุด นอกจากนี้ เมื่อสินค้าแบรนด์ดังต่ำกว่าราคาตลาดแนะนำว่าอย่าซื้อ เพราะอาจเป็นของปลอมได้ โดยทั่วไป หากเป็นปัญหาด้านคุณภาพ ผู้ขายที่ดีจะไม่ขายให้คุณในตอนเริ่มต้นหากคุณต้องการซื้อของดีในราคาถูกเช่นนี้ควรถามก่อนซื้อดีที่สุด เช่น ไซส์ไม่ตรงรุ่น รับเปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยนต้องเสียเงินเอง เว้นแต่คุณอาจจะทำผิดพลาด ผู้ขายก็มีสิทธิไม่คืนเงิน อย่างไรก็ตามต้องดูความน่าเชื่อถือ หรือ อ่านรีวิวก่อนตัดสินใจซื้อได้

สัญญาซื้อของออนไลน์จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

หากข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ออกโดยฝ่ายหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลอื่น ๆ ตรงตามเงื่อนไขของข้อเสนอ สัญญาจะจัดตั้งขึ้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเลือกสินค้าหรือบริการและส่งคำสั่งซื้อได้สำเร็จ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญา

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันซื้อสินค้าปลอมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสินค้าปลอม

1. เก็บหลักฐานให้ถูกต้อง หากพบว่าสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นของปลอม ขั้นแรกให้รวบรวมหลักฐาน ถ่ายรูปสินค้าจากทุกมุมด้วยกล้อง และบันทึกการสนทนากับพ่อค้าเพื่อนำไปใช้ในการร้องเรียน

2. เจรจาต่อรองกับพ่อค้า หลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วสามารถแจ้งพ่อค้าได้ เมื่อสื่อสารกัน ระวังอย่าตกหลุมแชทของพ่อค้า และให้ชัดเจนว่าสินค้าที่ส่งถึงคุณนั้นเป็นของปลอม

3. ร้านค้าจำเป็นต้องคืนสินค้า หากร้านค้าได้รับเงินคืนโดยไม่มีเหตุผลภายใน 7 วัน แต่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพแบบหนึ่งต่อสามหรือบุคคลที่สามที่เป็นเท็จ ผู้ค้าจะต้องคืนเงินและผู้ค้า จะต้องแบกรับค่าขนส่ง

4. ผู้ค้าจะต้องจ่ายค่าชดเชย หากผู้ค้ามีส่วนร่วมในการชดเชยปลอมหนึ่งต่อสาม ผู้ค้าจะต้องจ่ายสองเท่าของราคาจริงของสินค้านอกเหนือจากการคืนเงินและแบกรับค่าขนส่งของ สินค้าที่เกี่ยวข้อง หากผู้ค้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพโดยบุคคลที่สาม ผู้ค้าจะต้องชดใช้ค่าสินค้าหนึ่งครั้งสำหรับสินค้าและแบกรับค่าขนส่ง

5. ร้องเรียนเว็บไซต์ Platform เจ้าของพื้นที่ หากการส่งคืนหรือค่าเสียหายข้างต้นและร้านค้าไม่บรรลุข้อตกลงคุณสามารถร้องเรียนไปยังร้านค้าได้ เมื่อร้องเรียนคุณต้องส่งหลักฐานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ Platform 

6. ร้องเรียนไปที่สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค หากการตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่ Platform ไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ ขอแนะนำให้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถร้องเรียนกับร้านค้าและ เจ้าหน้าที่ Platform ร่วมกันได้ ข้อร้องเรียนก็คือว่า พ่อค้าขายสินค้าปลอม 

7. ส่งกลับสินค้าโดยบริษัทขนส่ง หากบรรลุข้อตกลงตามวิธีการข้างต้นแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งกลับไปยังผู้ค้า อย่าลืมเก็บเอกสารด้านลอจิสติกส์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านค้าผิดนัดในบิล

8. ตรวจสอบการคืนเงิน หลังจากที่ร้านค้าคืนเงินแล้ว ควรตรวจสอบให้ทันเพื่อหลีกเลี่ยงจำนวนที่ผิด

อย่างไรก็ตามแต่ละ Platform มีขั้นตอนคล้ายๆ กัน แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจเจอสินค้าปลอมของ Platform นั้นอีกที

สอบถาม หรือ อ่านรีวิวก่อน ช่วยได้

หากผู้บริโภคทำการซื้อสินค้าหรือรับบริการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ และ สิทธิและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้รับความเสียหาย ผู้บริโภค อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ไม่สามารถระบุชื่อจริง ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อที่มีประสิทธิภาพของผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ผู้บริโภคอาจเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ได้ หรือ ทั้งคู่เลยก็ได้

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463